Η σταύρωση του Χριστού

Μπορεί κάποιος να νικήσει τον θάνατο; Ναι, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς σκοτώνοντας το θάνατο. Σταυρώθηκε για να αναστηθεί. Επιπλέον, ο Χριστός μας έσωσε επειδή πήρε την τιμωρία των αμαρτιών μας. Τιμωρήθηκε, σταυρώθηκε. Κατηγόρησε τους γραμματείς, φαρισαίους, αρχιερείς και τον σταύρωσαν.

Ο Χριστός σταυρώθηκε για να αναστηθεί. Αναστήθηκε από τους νεκρούς νικώντας, ακυρώνοντας, σκοτώνοντας το θάνατο. Μας έδειξε ότι η ανάσταση είναι δυνατή και ότι τα λόγια του επαληθεύθηκαν ότι κατά τη δεύτερη παρουσία του Χριστού οι νεκροί θα αναστηθούν. Σταυρώθηκε για να πεθάνει και να συναντήσει το θάνατο. Το πνεύμα του, όταν πέθανε σωματικά, πήγε στην κόλαση, Ματθαίος 12:40, και αυτός θρυμμάτισε την κόλαση ανοίγοντας τις πύλες προς τον παράδεισο.

Στην αρχαιότητα η σταύρωση ήταν κατάρα από τον Θεό. Όταν αμαρτάνουμε παίρνουμε την κατάρα του Θεού. Αυτό μας το είπε ο Θεός στην Αγία Γραφή, Δευτερονόμιο 11:26-28. Ο Ιησούς Χριστός σήκωσε την κατάρα του Θεού για τις αμαρτίες μας όταν σταυρώθηκε. Τιμωρήθηκε για τις δικές μας αμαρτίες. Ο Ιησούς μας έσωσε, λύτρωσε, καθάρισε με την σταύρωση του Γαλάτας 3:13, 1 Πετρου 2:24.

Ο Ιησούς κήρυττε μετάνοια, κατηγόρησε τους φαρισαίους, γραφείς, ιερείς ότι παρέβαιναν το νόμο του Θεού, ότι αμάρταναν. Οι φαρισαίοι και οι ιερείς τον ζήλευαν και μισούσαν για ακόμη ένα λόγο ότι ο Χριστός έκανε θαύματα. Ενοχλήθηκαν όταν θεράπευσε το Σάββατο, επειδή είναι ημέρα ανάπαυσης. Γι' αυτό και τον σταύρωσαν.

Κλείνοντας, ο Ιησούς λύτρωσε όλη την αμαρτωλή ανθρωπότητα, πρώτον, λαμβάνοντας την τιμωρία των αμαρτιών μας. Δεν τιμωρούμαστε για τις αμαρτίες μας επειδή λέμε ότι ο Ιησούς τιμωρήθηκε με σταύρωση. Δεύτερον, ο Χριστός σταυρώθηκε για να αναστηθεί να αποδείξει σε όλους ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και η δευτέρα παρουσία, η ανάσταση όλων των νεκρών, πλησιάζει.
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.