Πώς να προσευχόμαστε

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να προσευχόμαστε. Πώς να διαμορφώσουμε μια ισχυρή προσευχή. Ξεκινά με την προσευχή, "Πάτερ ημών", στη συνέχεια εξηγεί πώς να προσευχόμαστε αυτήν την προσευχή, συνεχίζει με την ανάλυση της πρώτης πρότασης της: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου».

Κανένα ανθρώπινο ον δεν μπορεί να σας πει πώς να προσεύχεστε τέλεια επειδή οι οδηγίες δόθηκαν από το Θεό, τον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη, Αγία Γραφή, Λουκά, κεφάλαιο 11, στοίχοι 1-4 (Λουκάς 11:1-4) και (Ματθαίος 6:9-13). Ένας από τους μαθητές του, του είπε: Κύριε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε. Τότε ο Ιησούς Χριστός απάντησε: Όταν προσεύχεστε να λέτε:

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γενηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Τυχόν επιπρόσθετες οδηγίες για το πώς να προσευχόμαστε είναι δευτερεύουσας σημασίας. Προσευχηθείτε την πιο πάνω προσευχή μέχρι να σκέπτεστε τις λέξεις της. Λέτε τις παραπάνω λέξεις αργά συγκεντρωθείτε στα λόγια. Διαλογιστείτε στα λόγια. Μετά από κάποια ώρα ο νους σας μπορεί να σας αντικρούσει, αλλά να επιμένετε έτσι είναι που νικάτε και η προσευχή σας θα απαντηθεί. Πείτε την παραπάνω προσευχή πέντε έως δέκα φορές καθημερινά μέχρι να συγκεντρωθείτε και να είστε ικανοποιημένοι ότι την είπετε σωστά. Προσευχηθείτε για έξι μήνες ή ένα χρόνο την παραπάνω προσευχή χωρίς να ζητήσετε κάτι άλλο. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσευχηθείτε μια πρωινή και μια νυκτερινή προσευχή και επίσης να υποβάλετε τα αιτήματά σας και θα απαντηθούν. Παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι οι προσευχές σας περιλαμβάνουν πολλές φορές την προσευχή "Πάτερ ημών" και τους ψαλμούς. ΜΗ νιώσετε υπερηφάνεια μετά την προσευχή. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται όλους τους 150 ψαλμούς , οι οποίοι είναι ισχυρές προσευχές, κάθε μέρα. Οι ψαλμοί αναφέρουν συχνά εχθρούς που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Αν δεν έχετε εχθρούς τότε σκεφτείτε τους εχθρούς, το σατανά και τους δαίμονες του, που μας οδηγούν στην αμαρτία. Διαπράττουμε αμαρτίες από τις σκέψεις μας, τις πράξεις μας, την ομιλία μας και από τα πράγματα ή τις ενέργειες που παραλείψαμε να κάνουμε.

Παρακάτω, η πρώτη φράση της προσευχής "Πάτερ ημών" εξηγείται.
Πάτερ ημών: Προϋποθέτει τη στάση του γιου, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει στον πατέρα του. Πριν αρχίσω να μιλώ στον πατέρα μου, αισθάνομαι αγάπη και πιστεύω ότι θα με εισακούσει. Πηγαίνω να του μιλήσω, όχι με πρόχειρα ρούχα ειδικά αν θέλω να ζητήσω κάτι ούτε να του μιλήσω και να κάθομαι εκτός αν το απαιτεί η ανάγκη. Κατά τη γνώμη μου, το "Πάτερ ημών" σημαίνει αγάπη προς το Θεό, πατέρα δημιουργό και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους αφού το "Πάτερ ημών" μας κάνει όλους αδελφούς. Η προσευχή δεν είναι στον ενικό, αλλά εκφράζει αγάπη σε όλους τους ανθρώπους αναγνωρίζοντας ότι είμαστε όλοι πλάσματα του ενός Θεού, όλοι αδέλφια και προσευχόμαστε ο ένας για όλους. Η προσευχή πρέπει να γίνεται και με τις τρεις υποστάσεις του ανθρώπου: το πνεύμα, το νου και το σώμα. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο: "προσεύξομαι τω πνεύματι, προσεύξομαι δε και το νοϊ" στο 1 Κορινθίους 14:15. Ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται πνευματικά δηλαδή να αισθάνεται διότι το πνεύμα γίνεται αντιληπτό από εμάς σαν συναίσθημα. Ο Θεός είναι πνεύμα. "ο μη αγαπώ ουκ έγνω το Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστίν." "Όποιος δεν αγαπάει δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη." στο 1 Ιωάννου 4.8. Αναφέροντας το Πάτερ αρχίζω την προσευχή με το πνεύμα μου, διότι αποκαλώ το Θεό πατέρα και δίνω στη σχέση του Θεού μ' εμένα τη σχέση πατέρα υιού, Δημιουργού προς δημιούργημα. Ένας γιος αγαπά τον πατέρα του και αφού ο Θεός είναι αγάπη ενώνεται μ' αυτόν. Με τη λέξη ημών αναγνωρίζει κανείς ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια του, και καλύπτεται ένα χαμηλότερο επίπεδο, την κοινωνία του με τους συνανθρώπους του. Το να προσεύχεται κάποιος για τους συνανθρώπους του είναι υγιής ανάγκη. Σημαίνει ότι προσεύχεται σωστά: Πάτερ ημών.

ο εν τοις ουρανοίς: Κατεβαίνοντας φτάνουμε στο νου. Στην προσευχή η προσοχή πρέπει να εστιάζεται στο Θεό. Όσον αφορά το νου, το πνεύμα ή το συναίσθημα του σπινθηροβολούν σκέψεις. Με τον ίδιο τρόπο που το σώμα ή μια αίσθηση, για παράδειγμα, η ακοή κάνει το νου να σκέφτεται. Ο νους είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ πνεύματος και σώματος για να εστιάσουμε την προσοχή του κάπου θα πρέπει να του δώσουμε κάτι να φανταστεί κάτι να αρπαχτεί. Ο νους δεν μπορεί να κατανοήσει ή να φανταστεί το Θεό δεν συλλαμβάνει πνεύματα ή συναισθήματα μπορεί να πλησιάσει το Θεό με το σταμάτημα του. Ο νους κινείται σε αυτόν το γνωστό κόσμο γι΄ αυτό του δίνομε ένα χώρο να συγκεντρωθεί και να σταματήσει: τους ουρανούς. Τους ουρανούς διότι ο νους θα πρέπει να σκεφτεί το Θεό και ο Θεός εκεί βρίσκεται. Η σκέψη του ουρανού προκαλεί στο νου αραιές σκέψεις και τον παροτρύνει να σταματήσει να σκέφτεται και/ή να είναι συγκεντρωμένος στα λόγια της προσευχής. Κατά τον Ευάγριο τον Ποντικό (Περί προσευχής, 70 (Migne 79, 1181C)): «η προσευχή είναι ένας παραμερισμός των σκέψεων": ο εν τοις ουρανοίς.

αγιασθήτω το όνομά σου: Το σώμα προσεύχεται και αγιάζεται. Αυτή η φράση σημαίνει το όνομά σου είναι άγιο. Είσαι άγιος. Είσαι ο Θεός. Αναφωνούμε είσαι ο Θεός. Επιπρόσθετα, αγιασθήτω το όνομά σου, σημαίνει ότι το όνομα σου αγιάζει. Εσύ Θεέ αγίασε, αγίασε εμάς. Ο Θεός μας αγιάζει, πληροί(γεμίζει) το σώμα μας με το Άγιο Πνεύμα μέσα και έξω, γιατί αυτό είναι το τι αγιασθήτω σημαίνει. Λευιτικόν 19:2: "άγιοι έσεσθε, ότι άγιος εγώ Κύριος ο Θεός υμών", Να είστε άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σας, είμαι άγιος. Ιωάννης 17:19: "και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, ίνα και αυτοί ώσιν ηγιασμένοι εν αληθεία.", Ιησούς Χριστός: "Και για χάρη τους εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι μέσα στην αλήθεια." Πώς ενώνεται το σώμα με το Θεό; Με το να αγιασθεί, με το να πληρωθεί με το Άγιο Πνεύμα: αγιασθήτω το όνομά σου

Προσευχηθείτε μ' αγάπη. Νιώθετε αγάπη προς το Θεό όταν προσεύχεστε. Είναι χρήσιμο να φωνάξετε μ' όλη τη δύναμη σας: Θεέ σ' αγαπούμε, ακριβώς πριν την προσευχή, Μάρκος 12:30, πνεύμα. Προσευχηθείτε συνέχεια μέχρι να συγκεντρωθείτε στις λέξεις. Επιμένετε, προσπαθήστε να είσαστε συγκεντρωμένοι στα λόγια της προσευχής. Στην αρχή μπορεί να είσαστε συγκεντρωμένοι μετά ο νους σας μπορεί να αιωρείται. Τότε μαζέψτε το νου σας κατευθύνετε τον να σκέφτεται μόνο τα λόγια της προσευχής έστω και αν πείτε το Πάτερ ημών 20 φορές, νους. Ζητήστε από το Θεό να αγιάσει το σώμα σας, να πληρωθεί με το Άγιο Πνεύμα, σώμα.

Το παραπάνω κείμενο αναπτύχθηκε για να δώσει μια νέα διάσταση στην προσευχή. Μια προσευχή που το πνεύμα, ο νους και το σώμα του ανθρώπου γίνονται ένα με το Θεό.
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.