Ο Θεός ο Πατήρ Ο Θεός ο Πατήρ

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γενηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Η πιο πάνω προσευχή δόθηκε από τον Ιησού Χριστό ως η απόλυτη προσευχή. Ο Θεός είναι παντού αλλά δεν μπορούμε να τον δούμε. Η παραπάνω εικόνα δείχνει τον Θεό κυρίαρχο, όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει, όλα τα γράφει, όλα τα κατευθύνει.

Ο Θεός είναι πνεύμα. Το πνεύμα είναι αληθινό φως. Η ενέργεια του Θεού είναι απεριόριστη, ατελείωτη, άπειρη. Ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και το Σύμβολο της Πίστεως. Δημιούργησε τόσο τα ορατά: την ύλη, τη γη, τους ανθρώπους και τα αόρατα: πνεύματα όπως οι άγγελοι, το χώρο. Ο Θεός έδωσε πνεύμα και έκανε τον άνθρωπο. Όπως λέει η Αγία Γραφή: "Αυτός εμφύσησε στο πρόσωπό του την πνοή της ζωής." Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο όπως τον εαυτό Του: "Ας κάνουμε τον άνθρωπο κατά την εικόνα μας καθ 'ομοίωσιν μας" Αγία Γραφή, Γένεσις 1:26.

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος δημιούργησε τα πάντα ο Θεός ο Πατέρας ή ο Ιησούς Χριστός ο Υιός. Η απάντηση έχει ήδη δοθεί λέει: «Ας κάνουμε τον άνθρωπο κατά την εικόνα μας». Πληθυντικός χρησιμοποιείται υποδεικνύοντας ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έκαναν τον άνθρωπο και το σύμπαν.

Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Του έδωσε τα πάντα: τον παράδεισο, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα φρούτα, μάλιστα έφερε όλα τα ζώα στον Αδάμ για να δει τι θα τα ονομάσει. Αυτός είναι ο κήπος της Εδέμ. Τότε ο Κύριος είπε: «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιον μ' αυτόν". Και ο Θεός έκανε την γυναίκα να είναι η σύζυγος του Αδάμ. Ο Θεός διέταξε τον Αδάμ και την Εύα ότι θα μπορούσαν να τρώνε από κάθε δέντρο στον κήπο της Εδέμ, αλλά όχι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ο Αδάμ και η Εύα παράκουσαν και ο Θεός τους πέταξε έξω από τον κήπο. Ανυπακοή στα λόγια του Θεού είναι αμαρτία. Όταν υπακούμε τον Θεό είμαστε ευλογημένοι όταν Τον παρακούμε είμαστε καταραμένοι Δευτερονόμιο 11:26-28. Ως εκ τούτου, ο Θεός μας αγαπά, όταν εμείς Τον υπακούμε και μας δίνει ό, τι χρειαζόμαστε, αλλά μας καταστρέφει όταν Τον παρακούμε. Όταν διαπράττουμε αμαρτίες χωριζόμαστε από τον Θεό, όταν μετανοούμε ενωνόμαστε με τον Θεό. Ο Θεός ο Πατέρας είναι αδίστακτος διέταξε έναν Ισραηλίτη βασιλιά, τον Σαούλ, να εξοντώσει ένα ειδωλολατρικό έθνος όλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, βρέφη, ζώα. Ο Σαούλ, ο βασιλιάς, έδειξε έλεος δεν τους σκότωσε όλους και ο Θεός τον παραμέρισε από τη θέση του και τον ταπείνωσε, Α' Σαμουήλ 15:3. Οι εντολές του Θεού συνοψίζονται στο να αγαπάμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας, το νου, την ψυχή και να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, όπως τον εαυτό μας. Δικαιοσύνη, αγάπη, σοφία είναι ένα και το αυτό: ο Θεός. Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία, όπως όταν οι άνθρωποι του σε μετάνοια έκλαψαν σ 'Αυτόν για την άδικη μεταχείριση τους στην Αίγυπτο.

Ο Θεός αγαπάει τους ταπεινούς ανθρώπους η ιδέα ότι είμαι αμαρτωλός άρα είμαι ταπεινός είναι πλάνη. Υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν να αμαρτάνουν έτσι ώστε να πουν: «Είμαι αμαρτωλός, το ξέρω δεν είμαι υπερήφανος είμαι στο σωστό δρόμο". Αυτοί οι άνθρωποι εξαπατώνται. Λανθασμένα υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι σε μετάνοια είναι περήφανοι. Οι άνθρωποι που είναι σε μετάνοια ακολουθούν τα λόγια του Θεού, όπως αναφέρονται στη Αγία Γραφή μπορούν να προσευχηθούν να πληρωθούν με το Άγιο Πνεύμα και επειδή είναι σε μετάνοια ο Θεός θα εκπληρώσει το αίτημά τους. Όταν κάποιος είναι πλήρης με το Άγιο Πνεύμα είναι ταπεινός, έχει ταπεινές σκέψεις. Ο Θεός είναι Θεός ζηλότυπος. Μισεί όταν οι άνθρωποι λατρεύουν άλλους ψεύτικους θεούς και στον κατάλληλο χρόνο τιμωρεί αυστηρά. Ταυτόχρονα είναι Θεός της δικαιοσύνης. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, επειδή οι εντολές που έδωσε είναι για να επικρατήσει η δικαιοσύνη. Οι εντολές Του είναι δίκαιες.

Ο Θεός μας δημιούργησε για να Τον δοξάζουμε να τραγουδούμε ύμνους σ 'Αυτόν να προσευχόμαστε και να Τον υμνούμε. Επίσης θέλει να Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, το νου, το σώμα και την ψυχή και να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Μισεί εκείνους που μισούν Αγαπά αυτούς που αγαπούν. Μας αγαπά τόσο πολύ, που έστειλε τον μονογενή Υιό Του να τιμωρηθεί με σταύρωση. Ανάστησε τον Υιό Του και τον κάθισε σε θρόνο στη δεξιά πλευρά του.

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αντιληφθούμε τον Θεό. Ως εκ τούτου, Τον περιγράφουμε μ' αυτό που καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι: αδιανόητος, άυλoς, άναρχος, αναλλοίωτος, απαθής, αόρατος, ακατάληπτος, ανεξίκακος. Αν θέλουμε να τον δούμε θα δούμε ένα λαμπρό φως όχι με τα μάτια μας, όπως ακριβώς ο Απόστολος Παύλος Τον είδε. Θα αισθανθούμε αγάπη τόση αγάπη που θα πεθάνουμε επειδή Αυτός είναι η αγάπη 1 Ιωάννου 4:8, Έξοδος 33:20.

Προσευχή προς τον Θεό τον Πατέρα μας

Μια προσευχή θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Δόξα στον Θεό.
2. Ευχαριστία στον Θεό.
3. Αγάπη στον Θεό.
4. Καθαρισμός από τις αμαρτίες.
5. Βασιλεία του Θεού επί της γης.
6. Μετάνοια.
7. Πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα.
8. Υποβολή αιτημάτων.
9. Ευχαριστία και πάλι στον Θεό.


Εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Θεέ, Πατέρα μας παντοκράτορα,
Σε δοξάζουμε εσένα που δημιούργησες τα πάντα τα ορατά και τα αόρατα. Οι επιστήμονες λένε ότι τα αστέρια στο σύμπαν είναι περισσότερα από τους κόκκους της άμμου σ' όλες τις ερήμους και παραλίες της γης. Εμείς συγκρινόμενοι με το τεράστιο σύμπαν που εσύ δημιούργησες χωρίς να ιδρώσεις, είμαστε τόσο μικροί, είμαστε ένα τίποτα.
Σε δοξάζουμε εσένα, Πατέρα μας παντοκράτορα, που είσαι άπειρος. Για να συγκρίνουμε δύο αριθμούς διαιρούμε τον ένα με τον άλλο, οποιοσδήποτε αριθμός διαιρεθεί με το άπειρο το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Αν διαιρέσεις εμάς μ' εσένα το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Σε σύγκρισή με εσένα είμαστε μηδέν, είμαστε ένα τίποτα.
Σε δοξάζουμε εσένα που είσαι παντοδύναμος, μετατρέπεις το ισχυρότερο άνθρωπο σε στάχτες σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι πράξεις δύναμης σου είναι μεγάλες Ψαλμός 150. Η αξεπέραστη δόξα σου είναι αδιαμφισβήτητη.
Σ' ευχαριστούμε που μας διατηρείς ζωντανούς, που μας παρέχεις τρόφιμα, ρούχα και στέγη, ώστε να μπορούμε να ζούμε και να σε δοξάζουμε.
Σ' αγαπούμε Πατέρα μας παντοκράτορα, τόσο πολύ που προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές σου. Τηρώντας τις εντολές σου, αποδεικνύουμε την αγάπη μας προς εσένα Ιωάννης 14:21.
Θεέ, Παντοδύναμε Πατέρα μας, ο υιός σου ο Ιησούς Χριστός μας είπε: "Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι όσα ζητήσετε από τον Πατέρα εις το όνομα μου, θα σας τα δώσει" Ιωάννης 16:23. Ζητάμε τα ακόλουθα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του υιού σου, τον οποίο λατρεύουμε*.
Θεέ φιλεύσπλαχνε, ο υιός σου ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, καθάρισε μας, συγχώρησε μας από όλες τις αμαρτίες και τις ανομίες μας. Καθάρισε, πλύνε ολοσχερώς ολόκληρα τα σώματα και τις ψυχές μας από όλες τις αμαρτίες μας.
Θεέ, ουράνιε Πατέρα, ας έρθει η βασιλεία σου στη γη τώρα, και ο Ιησούς Χριστός, ο υιός σου, να βασιλεύσει τώρα, και για πάντα Ματθαίος 6:10.
Θεέ, ήλιε της δικαιοσύνης, κατεύθυνε μας να τηρούμε τις εντολές σου, καθοδήγησε μας να είμαστε πάντα σε μετάνοια, και να κοινωνούμε αξίως το άχραντο σώμα και τίμιο αίμα του αγαπημένου σου υιού, Ιησού Χριστού Ματθαίος 6:11, Ιωάννης 6:48-51.
Πατέρα των φώτων, όπως πλήρωσες τους Αποστόλους, στην Ιερουσαλήμ, με το Πνεύμα σου το Άγιο , πλήρωσε εμάς με το Άγιο Πνεύμα σου ** Πράξεις 2:4. Στείλε και γέμισε μας με το Άγιο Πνεύμα σου. Κάνε μας ναούς του Αγίου Πνεύματος.
Θεέ, Πατέρα μας παντοκράτορα, άκουσε την κραυγή μας, όπως άκουσες την κραυγή των Ισραηλιτών, και χώρισες τη θάλασσα και οι άνθρωποι σου πέρασαν δια μέσω της θάλασσας σε στεγνό έδαφος Έξοδος 14:15-16, παρακαλούμε, (υποβάλετε εδώ τα αιτήματα σας ), ούτως ώστε Εσύ να δοξαστείς Ιωάννης 15:7-8.
Θεέ, σ' ευχαριστούμε και πάλι, που μας άκουσες, και εκπλήρωσες τα αιτήματα μας Ιωάννης 11:41-44.
Πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων και πάντων σου των αγίων.
Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.


* Θα πρέπει να λατρεύετε τον Ιησού Χριστό, τηρώντας τις εντολές του, και να γονατίζετε κάτω και κινείτε κάτω το κεφάλι σας στο πάτωμα λέγοντας: "Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου" Στη συνέχεια, σηκώνεστε και επαναλάβετε. Όσο περισσότερες γονυκλισίες κάνετε τόσο το καλύτερο.

** Αν θέλετε να είστε σοφοί, ζητήσετε από τον Θεό να σας πληρώσει με το Άγιο Πνεύμα του.

Ο Θεός ο Πατέρας μας θα εκπληρώσει την παραπάνω προσευχή αν είστε, τουλάχιστον, σε μερική μετάνοια.

Ο Θεός δεν απαντά στην παραπάνω προσευχή: Ο Θεός μερικές φορές είναι αργός. Δεν σας δίνει ότι του ζητήσετε στις προσευχές σας αμέσως. Περιμένει ούτως ώστε να εκτιμήσετε αυτό που θα πάρετε. Περιμένοντας να εκπληρωθεί η προσευχή σας αποκτάτε υπομονή, εγκράτεια, διαμορφώνεται ο χαρακτήρας σας. Σας εκπαιδεύει να γίνετε δυνατοί, αδιάφοροι, απαθείς, σκληροί, τελικά να θέλετε μόνο Αυτόν.

Μια προσευχή είναι τόσο καλή όσο το αποτέλεσμά της.
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.