Η αλήθεια

Η αλήθεια, η αγάπη, η σοφία, το αληθινό φως, η ορθή οδός, η ζωή είναι ένα και το αυτό: ο Ιησούς Χριστός. (Ιωάννης 14:6): "Ο Ιησούς του απάντησε: 'Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή· κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα.'" Ορισμός της αλήθειας στα λεξικά είναι: η πραγματικότητα(η κατάσταση των πραγμάτων όπως αυτά υπάρχουν και όχι όπως τα φανταζόμαστε ή θα μπορούσαν να είναι) ενός γεγονότος. Κατά τη γνώμη μου αλήθεια σημαίνει το τι ακριβώς έγινε. Αν ρωτήσεις κάποιον και σου πει τι ακριβώς έγινε λέει την αλήθεια. Επίσης, αλήθεια είναι αν σου πει κάποιος το τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια; Διότι ο Χριστός λέει κάτι και γίνεται. Είναι Θεός και σαν Θεός λέει κάτι και γίνεται. Λέει την αλήθεια. Δύναμη φέρνει εις πέρας τα γεγονότα όπως ακριβώς τα είπε ο Θεός. Οι μεγάλοι προφήτες δεν προλέγουν το μέλλον καθορίζουν το μέλλον. Αυτό φαίνεται στην Αγία Γραφή: Α' Βασιλέων 17:1: "Ο Ηλίας ο Θεσβίτης, από τη Θισβέ της Γαλαάδ, είπε στον Αχαάβ: 'Ορκίζομαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, ότι τα επόμενα χρόνια δε θα πέσει στη γη δροσιά ούτε βροχή, παρά μόνο με προσταγή δική μου.'" Ο Θεός κατευθύνει όλα τα γεγονότα ο Θεός είναι η αλήθεια: Γένεσις 1:6-7: "Μετά είπε ο Θεός: 'Στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα, για να χωρίζει νερά από νερά.' Έτσι κι έγινε· δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω απ’ αυτό, από κείνα που ήταν πάνω απ’ αυτό."

Αληθινός είναι αυτός που δεν έχει ψέμα, ούτε αμαρτία, ούτε κακία. Ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός 1 Πέτρου 2:21-22. Σαν Θεός έκανε θαύματα, θεράπευσε αρρώστους, ανάπηρους, ανάστησε νεκρούς, απάλλαξε δαιμονισμένους από δαιμόνια, κήρυξε.

Μετάνοια είναι ο δρόμος προς την αλήθεια. Ψαλμοί 119:142: "Η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια." Δεν υπάρχει ψέμα στη μετάνοια Λευιτικό 19:11, δεν υπάρχει αδικία Αριθμοί 5:6-7, δεν υπάρχει κακία 1 Πέτρου 2:1. Με τη μετάνοια φτάνεις στην αλήθεια η οποία αλήθεια είναι δυναμική. Είναι πνεύμα τη νιώθεις και σου δίνει δύναμη. Η αλήθεια κάνει το δικό της. Η αλήθεια πάντα νικά, στο τέλος. Οι λογισμοί(σκέψεις) που έχεις όταν αποκτήσεις την αλήθεια είναι λογισμοί του τι ακριβώς έγινε και τι ακριβώς θα γίνει. Σύμφωνα με τους Πατέρες ο Σατανάς είναι ο πατέρας του ψεύδους λέει, σπέρνει ψέματα και οι λογισμοί που έχεις όταν αμαρτάνεις είναι ψεύτικοι, απατηλοί, φαντασίες.

Ο Ιησούς Χριστός είναι σωστός, ορθός. Τα λόγια και τα έργα του είναι σωστά. Δεν έχει κάμει λάθος. Η αλήθεια είναι σωστή, ορθή, ακριβής, καθαρή, το ψέμα είναι λάθος.

Πως αποκτούμε την αλήθεια; Είμαστε σε μετάνοια και προσευχόμαστε:
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Ιωάννης 17:17
ο δικός σου ο λόγος είναι αλήθεια.

Ιωάννης 8:32
Γνώσεσθε την αλήθεια, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς.

Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης
Εκείνος που πίνει και μεθάει από το πολύ κρασί, λέει με τη θέληση του την αλήθεια. Το ίδιο και εκείνος που μεθάει από θεία κατάνυξη, δεν λέει ποτέ ψέματα.

Σοφοκλής
Η αλήθεια είναι πάντοτε σωστή.

Αριστοτέλης
Είναι καλύτερα, και μάλιστα είναι καθήκον μας, να απορρίπτουμε ό,τι βρίσκεται κοντά και μας επηρεάζει, προκειμένου να υπερασπιστούμε την αλήθεια, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε φιλόσοφοι ή εραστές της σοφίας. Διότι, αν και τα δύο είναι πολύτιμα, έχουμε καθήκον να τιμούμε την αλήθεια περισσότερο και από τους φίλους μας.
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.