Η αγάπη του Θεού

Όλοι θέλουμε τον Θεό να μας αγαπά. Ο παντοκράτορας, παντοδύναμος, πανταχού παρών, παντεπόπτης, πάνσοφος, άπειρος, αιώνιος Θεός να μας αγαπά. Τα πάντα είναι δυνατά για τον Θεό και όταν μας αγαπά είναι με το μέρος μας. Ρωμαίους 8:31: "Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας." Ο Θεός θα εξολοθρεύσει τους εχθρούς μας. Αυτό το άρθρο εξηγεί πως να πείσουμε τον Θεό να μας αγαπά. Ο Θεός δεν μας αγαπά άνευ όρων όπως τα ακόλουθα χωρία αναφέρουν.

Ιωάννης 14:21: Ιησούς Χριστός: "Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει· κι αυτός που με αγαπάει θ’ αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, κι εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου."
Ο πιο πάνω στοίχος θέτει ένα όρο: "κι αυτός που με αγαπάει θ’ αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, κι εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου" πρέπει να αγαπάμε τον Θεό για να μας ανταποδώσει την αγάπη του. Πως αγαπάμε τον Θεό: "εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει".

Ιωάννης 14:23: «Όποιος με αγαπάει», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου. Κι ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θα έρθουμε σ’ αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του».
Ο πιο πάνω στοίχος αναφέρει πως μπορούμε να αγαπήσουμε Τον Ιησού: "θα τηρήσει το λόγο μου." Τότε ο Θεός ο Πατήρ και ο Ιησούς Χριστός ο Υιός θα πλημμυρίσουν αυτόν που τηρεί τον λόγο του Χριστού διότι "Κι ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θα έρθουμε σ’ αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του" σημαίνει ο Θεός θα εισέλθει, πλημμυρίσει εμάς. Δηλαδή θα πλημμυρίσουμε με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι η δραστηριότητα του Θεού.

Ιωάννης 15:9-10: Ιησούς Χριστός: «Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ· μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου, αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι’ αυτό μένω πιστός στην αγάπη του».
Ιωάννης 15:9-10 (αυθεντικό αρχαίο ελληνικό κείμενο): Ιησούς Χριστός: "Καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. Ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ."
Τι σημαίνει "μενείτε εν τη αγάπη μου"; Θα μείνετε εις την αγάπη μου. Σημαίνει θα σας αγαπώ. Θα είμαστε ένα.

1 Ιωάννου 4:12: "Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό· αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό, και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί."
Το πιο πάνω κείμενο λέει αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο ο Θεός θα μας αγαπά. Αγαπάμε ο ένας τον άλλο σημαίνει τηρούμε τις εντολές του Θεού: Μη κλέψεις, μη επιθυμήσεις ότι ανήκει στον πλησίον σου, μη φονεύσεις...

Δευτερονόμιο 7:9: "Να ξέρετε, λοιπόν, ότι ο Κύριος, ο Θεός σας, αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, Θεός αξιόπιστος, που τηρεί τη διαθήκη του και δείχνει την αγάπη του σε χίλιες γενιές, γι’ αυτούς που τον αγαπούν και φυλάνε τις εντολές του."
Το ίδιο ισχύει στα πιο πάνω λόγια αν φυλάμε τις εντολές του Θεού ο Θεός θα μας αγαπά: "δείχνει την αγάπη του".

Παροιμίαι 8:17: "Εγώ, η Σοφία, αγαπώ αυτούς που μ’ αγαπάνε κι όλοι με βρίσκουν, όσοι με αναζητούν."
Πως θα αποκτήσουμε σοφία; Πως θα κάνουμε την σοφία να μας αγαπά; Με το να αγαπάμε και να αναζητούμε την σοφία.

1 Ιωάννου 2:3-6: "Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Όποιος λέει «τον γνώρισα», δεν τηρεί, όμως τις εντολές του, είναι ψεύτης· δε λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος."
Όποιος τηρεί τις εντολές του Χριστού είναι ενωμένος με τον Χριστό.

2 Πέτρου 2:4-10: "Ο Θεός ούτε τους αγγέλους δε λυπήθηκε όταν αμάρτησαν, αλλά τους έριξε στα τάρταρα, όπου φυλάγονται δέσμιοι στο σκοτάδι περιμένοντας την τελική κρίση. Ούτε τον αρχαίο κόσμο δε λυπήθηκε, έναν κόσμο που ήταν γεμάτος από ασεβείς, αλλά έφερε τον κατακλυσμό. Μόνο το Νώε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον άφησε να σωθεί, μαζί με άλλους εφτά. Επίσης καταδίκασε σε καταστροφή τις πόλεις Σόδομα και Γόμορρα και τις έκανε στάχτη· κι αυτό, για να παραδειγματίζονται όσοι στο μέλλον δε σέβονται το Θεό. Έσωσε όμως τον δίκαιο Λωτ, ο οποίος υπέφερε από την ανήθικη συμπεριφορά των ανόμων, γιατί σπάραζε μέρα με τη μέρα η καρδιά του από τα άνομα έργα που έβλεπε κι άκουγε ο δίκαιος αυτός άνθρωπος, ζώντας ανάμεσά τους. Άρα, λοιπόν, ο Κύριος ξέρει να σώζει τους ευσεβείς από τις δοκιμασίες τους, ενώ τους αδίκους τούς κρατάει σε τιμωρία ως την ημέρα της τελικής κρίσεως· και προπάντων, κρατάει εκείνους που ακολουθούν τις βρωμερές σαρκικές επιθυμίες και περιφρονούν την εξουσία του Θεού. Οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί είναι θρασείς κι υπεροπτικοί· δε σέβονται τις ανώτερες δυνάμεις, αλλά τις χλευάζουν."
Το πιο πάνω χωρίο αναφέρει ότι ο Κύριος ξέρει να σώζει τους δίκαιους από τις δοκιμασίες τους. Οι δίκαιοι σώζονται από τον Θεό.

Ιωάννης 14:15-17: Ιησούς Χριστός: «Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Κι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει· εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας».
Το πιο πάνω κείμενο είναι πολύ σημαντικό. Ποιος είναι ο σκοπός μας; Τι θέλουμε από τη ζωή; Άν είχατε μία επιθυμία τι θα ήταν; Νομίζω θα ήταν να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας όταν πλημμυρίσουμε με το Άγιο Πνεύμα του. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ είπε: "Ο αληθινός σκοπός της Χριστιανικής μας ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος του Θεού". Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι: η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Αυτό είναι όλο; Όχι. Καρπός του Αγίου Πνεύματος μπορεί να είναι η σοφία, η ακραία ευφυΐα, η δύναμη: Κριταί 15:14-15: "Όταν έφτασε στη Λεχί, οι Φιλισταίοι έτρεχαν με αλαλαγμούς να τον συναντήσουν. Τότε το Πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω του, και τα σχοινιά που έδεναν τα μπράτσα του έσπασαν σαν λινές κλωστές καμένες στη φωτιά, και οι χειροπέδες του κομματιάστηκαν κι έπεσαν απ’ τα χέρια του. Κάπου εκεί βρήκε το σαγόνι ενός πρόσφατα σκοτωμένου γαϊδουριού, το πήρε στο χέρι του και σκότωσε μ’ αυτό χίλιους άντρες." "Το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω του" αυτή η φράση εμφανίζεται τρείς φορές για τον Σαμψών δίνοντας του υπερφυσική, φυσική, μυϊκή δύναμη. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δώσει οποιοδήποτε χάρισμα: Ισαϊας 11:1-3: "Ένα κλωνάρι θα φυτρώσει απ’ τον κορμό του Ιεσσαί κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλει από τις ρίζες του. Πάνω του θ’ αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, την ικανότητα ν’ αποφασίζει τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το σεβασμό στον Κύριο. Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα ’ναι να σέβεται τον Κύριο. Τίποτα δε θα κρίνει απ’ τα φαινόμενα ούτε θ’ αποφασίζει απ’ τα λεγόμενα."
Το πιο πάνω χωρίο από την Καινή Διαθήκη λέει πως μπορούμε να έχουμε το Άγιο Πνεύμα του Θεού "το Πνεύμα της Αλήθειας" μέσα μας: "τηρήστε τις εντολές μου".

1 Κορινθίους 2:9: "Αλλά, όπως λέει η Γραφή, Μάτι δεν τα είδε κι ούτε τ’ άκουσε αυτί κι ούτε που τα ’βαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για κείνους που τον αγαπούν."
Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός θα τιμήσει, χαρίσει δώρο, ικανοποιήσει, χαροποιήσει "κείνους που Τον αγαπούν". Πως Τον αγαπούμε; Όπως προαναφέρθηκε με το να τηρούμε τις εντολές Του.

Μήπως ο Θεός μας αγαπά άνευ όρων; Όχι. Στους πιο πάνω στοίχους υπάρχουν προϋποθέσεις: Οι πιο πάνω στοίχοι λένε όταν τηρούμε τις εντολές του Θεού τότε ο Θεός μας αγαπά και είναι μέσα μας.
Υπάρχει ο στοίχος Ιωάννης 3:16: "Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια." Δεν διαβάζετε μέχρι το τέλος της παραγράφου: Ιωάννης 3:16-21: "Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί, ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’ αυτού. Όποιος πιστεύει σ’ αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση· αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού. Και να ποια είναι η καταδίκη: Το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, γιατί φοβάται μήπως αποκαλυφθούν τα έργα του και κριθούν. Όποιος όμως κάνει πράξεις σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως· έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στο Θεό."
"Η καταδίκη": οι αμαρτωλοί "κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα" χωρίζονται από τον Θεό "φως".

Ναι, ο Θεός μπορεί να μισήσει. Σύμφωνα με τα λεξικά αποστρέφω σημαίνει αντιπαθώ, απεχθάνομαι, σιχαίνομαι. Παρακαλώ διαβάσετε τα πιο κάτω χωρία από την Αγία Γραφή.
Τι συμβαίνει τώρα είναι ότι ο Θεός μας φωνάζει δύο πράγματα:
1. Μετανοήστε:
Ψαλμοί 5:5: "Γιατί δεν είσ’ εσύ Θεός που την ασέβεια θέλει· κοντά σου η πονηριά είν’ αδύνατο να φιλοξενηθεί."

Ψαλμοί 11:5: Τον δίκαιο και τον ασεβή ο Κύριος εξετάζει, κι εκείνον αποστρέφεται που τ’ άδικο αγαπάει.

Ζαχαρίας 8:17: "Μη σχεδιάζετε κακό ο ένας εναντίον του άλλου και πάψτε να αρέσκεστε στις ψευδορκίες, γιατί όλα αυτά εγώ ο Κύριος τα μισώ."

Ωσηέ 9:15-17: Ο Κύριος λέει: «Στα Γάλγαλα όλη τους την κακία δείξανε. Από τότε άρχισα εγώ να στρέφομαι εναντίον τους. Και για τις πράξεις τους τις βδελυρές έξω απ’ τη χώρα μου θα τους διώξω. Θα πάψω να τους αγαπώ· αντάρτες είν’ οι άρχοντές τους όλοι. Ο Εφραΐμ είναι σαν μαραμένο δέντρο· η ρίζα του ξεράθηκε, δε δίνει πια καρπό. Μα κι αν ακόμα οι γυναίκες του λαού γεννήσουν, θα θανατώσω τ’ αγαπημένα τους παιδιά».
Ο Θεός μου θα τους αποδιώξει, γιατί δεν τον άκουσαν. Κι έτσι πρόσφυγες θα πλανιούνται ανάμεσα στα έθνη.

Λευιτικό 20:22-23: Θεός: "Να τηρείτε όλους τους νόμους μου και όλα τα προστάγματά μου και να τα εφαρμόζετε, για να μη σας ξεράσει η χώρα, όπου εγώ σας φέρνω να εγκατασταθείτε. Μην υιοθετήσετε τις συνήθειες των εθνών που εγώ διώχνω από μπροστά σας· μ’ όλα τους αυτά τα έθιμα εγώ τους σιχάθηκα."

Λευιτικό 26:14-30, Λευιτικό 26:31-46: Ο Κύριος είπε:
Κατάρες για την παρακοή στο νόμο
«Αν όμως απορρίψετε τους νόμους μου, αν δεν με υπακούσετε και δεν τηρήσετε όλες αυτές τις εντολές μου, αν αθετήσετε τη διαθήκη μου, τότε κι εγώ θα σας τιμωρήσω: Θα σας στείλω συμφορές, ανίατες ασθένειες και πυρετό, που θα σας εξασθενίσουν τα μάτια και θα σας φθείρουν τη ζωή· άδικα θα σπέρνετε τις σπορές σας, γιατί απ’ αυτές θα τρέφονται οι εχθροί σας. Θα στραφώ εναντίον σας και θα νικηθείτε από τους εχθρούς σας· εκείνοι που σας μισούν θα σας υποδουλώσουν· και θα φεύγετε ακόμα κι όταν κανείς δεν θα σας καταδιώκει.
»Και αν παρ’ όλα αυτά δε με ακούσετε, θα επταπλασιάσω την τιμωρία μου για τις αμαρτίες σας. Θα συντρίψω την ισχυρογνωμοσύνη σας· και θα κάνω τον ουρανό σας σίδερο και τη γη σας χαλκό. Μάταια θα σπαταλάτε τη δύναμή σας· η γη δεν θα σας δίνει πια τα γεννήματά της και δε θα καρπίζουν τα δέντρα της.
»Αν εξακολουθήσετε να στρέφεστε εναντίον μου και δεν εννοείτε να με υπακούσετε, τότε θα επταπλασιάσω την τιμωρία για τις αμαρτίες σας. Θα εξαπολύσω εναντίον σας τα άγρια θηρία, που θα αρπάξουν τα παιδιά σας, θα σκοτώσουν τα ζώα σας και θα σας αποδεκατίσουν σε τέτοιο σημείο που οι δρόμοι σας να μείνουν έρημοι.
»Κι αν με όλα αυτά δεν συνετιστείτε αλλά εξακολουθήσετε να στρέφεστε εναντίον μου, τότε και εγώ θα στραφώ εναντίον σας. Θα σας χτυπήσω εφτά φορές σκληρότερα για τις αμαρτίες σας. Θα κάνω να πέσει πάνω σας σφαγή που θα λάβει εκδίκηση για τη διαθήκη που παραβιάσατε. Κι αν συγκεντρωθείτε στις πόλεις σας, εγώ θα στείλω θανατικό ανάμεσά σας και θα αναγκαστείτε να παραδοθείτε στην εξουσία του εχθρού. Όταν θα σας στερήσω το ψωμί σας, ένας μόνο φούρνος θα αρκεί σε δέκα γυναίκες για να ψήσουν το ψωμί σας και θα σας το φέρνουν μετρημένο. Θα τρώτε και δε θα χορταίνετε.
»Κι αν με όλα αυτά δεν με υπακούσετε αλλά εξακολουθήσετε να εναντιώνεστε στο θέλημά μου, τότε κι εγώ θα σας εναντιωθώ με θυμό και θα σας τιμωρήσω για τις αμαρτίες σας επταπλάσια απ’ ό,τι στο παρελθόν. Θα φάτε τις σάρκες των γιων σας και τις σάρκες των θυγατέρων σας. Θα σας αποστραφώ και θα καταστρέψω τους ιερούς τόπους λατρείας σας, θα συντρίψω τα θυσιαστήρια των θυμιαμάτων σας, θα σωριάσω τα πτώματά σας πάνω στα νεκρά είδωλά σας. Θα καταστρέψω τις πόλεις σας, θα ερημώσω τους ναούς σας και δε θα δέχομαι πια την ευχάριστη μυρωδιά των θυσιών σας. Εγώ ο ίδιος θα ερημώσω τη χώρα και θα φρίξουν γι’ αυτήν οι εχθροί σας, που θα ’ρθούν να κατοικήσουνε σ’ αυτήν. Θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη και θα σας ρίξω σε πόλεμο· η χώρα σας θα ερημωθεί και οι πόλεις σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Τότε η γη θα ξεκουραστεί, όσον καιρό θα μείνει έρημη κι εσείς θα βρίσκεστε αιχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών σας. Θ’ αναπαυθεί η γη και θ’ απολαύσει τα σαββατικά της έτη, που δεν είχε μπορέσει να τα απολαύσει όταν την κατοικούσατε εσείς.
»Θα γεμίσω με φόβο την καρδιά όσων από σας θα επιζήσουν μέσα στις εχθρικές χώρες. Ακόμη και στο θόρυβο ενός φύλλου που πέφτει, θα νομίζουν ότι τους κυνηγούν. Θα φεύγουν, όπως ένας φεύγει στη θέα του ξίφους και θα πέφτουν, χωρίς να τους καταδιώκει κανείς. Θα σκοντάφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, όπως αυτοί που φεύγουν μπροστά από τον εχθρό, κι ωστόσο κανείς δε θα τους καταδιώκει. Δε θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους εχθρούς σας. Θα πεθάνετε στην αιχμαλωσία και θα σας καταβροχθίσει η χώρα των εχθρών σας.
»Όσοι από σας επιζήσουν, θα χαθούν εξαιτίας της αμαρτίας τους στις χώρες των εχθρών σας· κι όχι μόνο για τις δικές τους αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες των προγόνων τους. Όταν όμως οι απόγονοί τους θ’ αναγνωρίσουν την αμαρτία τη δική τους και των προγόνων τους, δηλαδή την απιστία που μου έδειξαν όταν μου εναντιώνονταν και έκαναν κι εμένα να εναντιωθώ σ’ αυτούς και να τους φέρω αιχμάλωτους στη χώρα των εχθρών τους, όταν λοιπόν θα έχουν πληρώσει για την αμαρτία τους και η σκληρή τους καρδιά θα έχει ταπεινωθεί, τότε θα θυμηθώ τη διαθήκη μου με τον Ιακώβ, με τον Ισαάκ και με τον Αβραάμ, σχετικά με τη χώρα τους. Η χώρα όμως πρώτα θα εγκαταλειφθεί απ’ αυτούς και θ’ απολαύσει τα σαββατικά της έτη όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να πληρώσουν για την αμαρτία τους, γιατί αγνόησαν τις εντολές μου και περιφρόνησαν τους νόμους μου. Αλλά και τότε ακόμη, όταν θα βρίσκονται στη χώρα των εχθρών τους, εγώ δεν θα τους απαρνηθώ, ούτε θα τους αποστραφώ σε σημείο που να τους εξαφανίσω τελείως. Δε θα ακυρώσω τη διαθήκη μου μαζί τους, γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός τους. Για χάρη τους θα λάβω υπόψη μου τη διαθήκη μου με τους προγόνους τους, όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο μπροστά στα μάτια των άλλων εθνών, για να γίνω Θεός τους. Εγώ είμαι ο Κύριος».
Αυτές είναι οι διαταγές και οι νόμοι, που καθόρισε ο Κύριος ανάμεσα σ’ αυτόν τον ίδιο και στους Ισραηλίτες, στο όρος Σινά, με το Μωυσή.

Δευτερονόμιο 28:15-22-68: Μωυσής:
Κατάρες για την παρακοή στο νόμο
«Αν όμως δεν υπακούσετε στον Κύριο, το Θεό σας, και δεν προσέχετε να εφαρμόζετε τις εντολές του και τους νόμους του, που εγώ σας δίνω σήμερα, τότε θα σας βρουν και θα πέσουν πάνω σας όλες ετούτες οι κατάρες: Καταραμένος θα ’σαι στην πόλη και στο χωράφι. Καταραμένο θα ’ναι το καλάθι σου και η σκάφη που ζυμώνεις το ψωμί σου. Καταραμένος της κοιλιάς σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου, των γελαδιών σου οι γέννες και των προβάτων σου. Καταραμένος θα ’σαι, σ’ ό,τι κι αν κάνεις. Αν εγκαταλείψεις τον Κύριο πράττοντας το κακό, αυτός θα στείλει πάνω σου την κατάρα, τον τρόμο και τη θλίψη σ’ ό,τι κι αν καταπιάνεσαι· και πολύ γρήγορα θα καταστραφείς τελείως.
»Ο Κύριος θα επιτρέψει να σε βρει θανατικό, ωσότου σ’ εξαφανίσει από τη χώρα που πηγαίνεις να την πάρεις ιδιοκτησία σου. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με φθίση, με πυρετό, με ρίγος, με καύσωνα, με ξηρασία, με μαρασμό κι αρρώστια των φυτών. Όλα αυτά θα σε καταδιώκουν ωσότου καταστραφείς...Αυτό το κείμενο συνεχίζει όπως το πιο πάνω κείμενο: Λευιτικό 26:14-46

Ματθαίος 13:41-43: Ιησούς Χριστός: "Ο Υιός του Ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το χώρο της βασιλείας του όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν πράγματα αντίθετα με το νόμο του Θεού, και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς· εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για ν’ ακούει, ας ακούει."

Λουκάς 13:3: Ιησούς Χριστός: "Σας βεβαιώνω πως όχι· αν όμως δε μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας με τον ίδιο τρόπο."

Αποκάλυψη 21:7-8: "Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής(πάνω στην αμαρτία)· κι εγώ θα είμαι Θεός του, κι αυτός παιδί μου. Οι δειλοί όμως, οι άπιστοι, οι βδελυροί, οι φονιάδες, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες κι όσοι αντιστρατεύονται την αλήθεια, θα ’χουν το μερίδιό τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος."

2. Σταματήστε να παρακολουθείτε και να επεμβαίνετε στα προσωπικά του Χάρη Αλεξάνδρου. Το FBI είναι κυρίως που φταίει. Είναι με τους κοριούς του που με παρακολουθείτε. Το FBI με ταλαιπωρεί όλη μου τη ζωή. Σχεδιάζουν να μιλούν στη γυναίκα μου όπως μιλούν τώρα στη μητέρα μου. Κανένας δεν θα μιλά στη γυναίκα μου. Θα της υποκλίνεστε. Λένε είναι διότι είμαι επικίνδυνος. Όταν με στριμώχνουν είμαι επικίνδυνος. Αν όλα ήταν εντάξει μ' εμένα θα ήμουν επικίνδυνος; Είναι αποφασισμένοι ποτέ να μην σταματήσουν και να πουν ψέματα ότι σταματήσαν. Όταν σταματήσετε θα σταματήσουν και οι συμφορές. Σας παρακαλώ αφαιρέστε όλους τους κοριούς και μηχανές που χρησιμοποιούνται για να με παρακολουθείτε. Όταν φεύγω από σπίτι βλέπω ανθρώπους. Λέτε ότι τους επηρεάζω τα μάτια τους ή τα αυτιά τους ή και τα δύο. Σας παρακαλώ όταν σας βλέπω είτε στο δρόμο είτε σε φωτογραφία πείτε την ακόλουθη προσευχή καθώς σταυροκοπιέστε: Κύριε Ιησού Χριστέ προφύλαξε με και ελέησον με. Όλοι οι άνθρωποι με ξέρουν. Επίσης διαβάστε η αγάπη νικά. Μην βρίσκετε δικαιολογίες.

Κατά την γνώμη μου πάμε καλά. Τώρα οι άνθρωποι προσεύχονται όσο ποτέ άλλοτε και υπάρχει αναβίωση του Χριστιανισμού. Θα πείτε κοίτα τι συμβαίνει. Παρακαλώ λάβετε υπόψη:
Λουκάς 14:11: Ιησούς Χριστός: "Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, κι αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί."
Ιακώβου 4:10: "Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο, κι εκείνος θα σας ανεβάσει ψηλά."
Ο Ιησούς Χριστός υπέφερε ακραία ταπείνωση κοροϊδεύτηκε, κτυπήθηκε και σταυρώθηκε αλλά αναστήθηκε.
Το μέλλον είναι λαμπρό φορέστε γυαλιά του ήλιου.
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.