Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής

  2/  8/2020 Κυριακή Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

  9/  8/2020 Κυριακή Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

16/  8/2020 Κυριακή  Ι΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.