Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής

20/10/2019 Κυριακή ΣΤ' Λουκά, Ελλάδα

20/10/2019 Κυριακή ΣΤ' Λουκά, Κύπρος

27/10/2019 Κυριακή Ζ' Λουκά

  3/11/2019 Κυριακή Ε' Λουκά, Ελλάδα

  3/11/2019 Κυριακή Ε' Λουκά, Κύπρος

10/11/2019 Κυριακή Η' Λουκά

17/11/2019 Κυριακή Θ' Λουκά

24/11/2019 Κυριακή ΙΓ' Λουκά

  1/12/2019 Κυριακή ΙΔ' Λουκά

  8/12/2019 Κυριακή Ι' Λουκά

15/12/2019 Κυριακή ΙΑ' Λουκά

22/12/2019 Κυριακή προ Χριστουγέννων
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.