Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής

  5/  4/2020 Κυριακή Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αιγυπτίας)

12/  4/2020 Κυριακή ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

19/  4/2020 Κυριακή ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.