Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής

27/  9/2020 Κυριακή Α' ΛΟΥΚΑΝ, ΕΛΛΑΔΑ

27/  9/2020 Κυριακή Α' ΛΟΥΚΑΝ, ΚΥΠΡΟΣ

  4/10/2020 Κυριακή Β' ΛΟΥΚΑΝ

11/10/2020 Κυριακή ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ' ΟΙΚ. ΣΥΝ.
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.