Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής

  1/  3/2020 Κυριακή της Τυροφάγου

  8/  3/2020 Κυριακή Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ορθοδοξίας)

15/  3/2020 Κυριακή Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμά)

22/  3/2020 Κυριακή Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/νήσεως)
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.