Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής

15/12/2019 Κυριακή ΙΑ' Λουκά

22/12/2019 Κυριακή προ Χριστουγέννων

29/12/2019 Κυριακή μετά την Χριστού γέννηση

  5/  1/2020 Κυριακή προ των Φώτων

12/  1/2020 Κυριακή μετά τα Φώτα

19/  1/2019 Κυριακή ΙΒ' Λουκά
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.