Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής

31/  5/2020 Κυριακή ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Α' ΟΙΚ. ΣΥΝ.

  7/  6/2020 Κυριακή ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.