Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής

Ημερολόγιο - Ελληνικά, Calendian
29/ 8/2019 Αποτομή κεφαλής Τιμίου Προδρόμου

31/ 8/2019 Τιμίας Ζώνης

  1/ 9/2019 Κυριακή αρχή Ινδίκτου

  8/ 9/2019 Κυριακή γενέσιον Θεοτόκου

14/ 9/2019 Ύψωσις τιμίου Σταυρού

15/ 9/2019 Κυριακή μετά την ύψωσιν

22/ 9/2019 Κυριακή Α' Λουκά

26/ 9/2019 Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

29/ 9/2019 Κυριακή Β' Λουκά

 6/10/2019 Κυριακή Γ' Λουκά

13/10/2019 Κυριακή Δ' Λουκά

20/10/2019 Κυριακή ΣΤ' Λουκά, Ελλάδα

20/10/2019 Κυριακή ΣΤ' Λουκά, Κύπρος

27/10/2019 Κυριακή Ζ' Λουκά

  3/11/2019 Κυριακή Ε' Λουκά, Ελλάδα

  3/11/2019 Κυριακή Ε' Λουκά, Κύπρος
Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.