Χριστουγεννιάτικα δώρα

Χριστουγεννιάτικα ρητά

Αγόρασα μια φορά στα παιδιά μου ένα κουτί μπαταρίες για τα Χριστούγεννα με ένα σημείωμα πάνω: "τα παιχνίδια δεν συμπεριλαμβάνονται."
Bernand Manning

Ο Αϊ-Βασίλης καλά κάνει. Επισκέπτεται τους ανθρώπους μόνο μία φορά το χρόνο.
Victor Borge

Ένα υπέροχο πράγμα για τα Χριστούγεννα είναι ότι είναι υποχρεωτικό, σαν μια καταιγίδα, και όλοι το περνάμε μαζί.
Garrison Keillor

Αυτό είναι το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Όλοι οι άνθρωποι να βοηθούν εκτός από εμένα.
Jerry Seinfeld

Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που τα παιδιά λένε στον Αϊ Βασίλη τι θέλουν και οι ενήλικες το πληρώνουν. Τα ελλείμματα είναι όταν οι ενήλικες λένε στη κυβέρνηση τι θέλουν και τα παιδιά το πληρώνουν.
Richard Lamm

Τα Χριστούγεννα τιμούμε τον Ιησού Χριστό, τιμούμε τη γέννησή του γιατί μας τίμησε με το να γίνει άνθρωπος. Αυτός είναι Θεός ωστόσο, ο ίδιος ταπεινώθηκε με το να γεννηθεί ως βρέφος για να γίνει σαν εμάς ο φίλος μας, σύντροφος, αδελφός, Σωτήρας μας.

Σε αυτή την ιστοσελίδα διδάσκεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η αγάπη. Όταν ο Χριστός γεννήθηκε η αγάπη ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και πήρε ανθρώπινη μορφή. Τα Χριστούγεννα είναι ο καιρός που η αγάπη κατοικεί σε αυτόν τον κόσμο. Αισθανόμαστε αγάπη, τον Ιησού Χριστό.

Είμαι βέβαιος ότι ο Ιησούς Χριστός βλέπει τις γιορτές των Χριστουγέννων, διασκεδάσεις, διακοσμήσεις, ανταλλαγή δώρων, φεστιβάλ, τραγούδια και χαίρεται.

Χριστουγεννιάτικα άρθρα

Άσκηση

Η καλύτερη προσευχή είναι η προσευχή "Πάτερ ημών". Η δεύτερη καλύτερη είναι η ακόλουθη: γονυκλισίες. Είσαστε όρθιοι λέτε την πιο σοβαρή αμαρτία σας και λέτε στον Ιησού Χριστό που είναι πανταχού παρών: “Κύριε Ιησού Χριστέ, υιέ Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου.” Όταν φτάσετε στη λέξη "ανάξιο" στην παραπάνω προσευχή γονατίζετε κάτω κινείτε το κεφάλι σας μπροστά μέχρι να αγγίζει το πάτωμα και λέτε την τελευταία λέξη της προσευχής: "δούλο." Όταν λέτε την παραπάνω προσευχή κάνετε το σταυρό στο σώμα σας με το δεξί σας χέρι μέχρι να σκύψετε. Σηκώνεστε και επαναλαμβάνετε. Όσες περισσότερες γονυκλισίες κάνετε τόσο το καλύτερο. Κάνω 50 καθημερινά. Μπορείτε να πείτε και άλλες αμαρτίες. Στο τέλος, όταν είστε ακόμα με το κεφάλι στο πάτωμα ζητήστε από το Θεό τι θέλετε. Περιμένετε τέσσερις ώρες μετά από ένα μεγάλο γεύμα για να κάνετε τις γονυκλισίες. Είναι επίσης μια καλή άσκηση για το σώμα.

Διαλογισμός

Δεν ξέρω γιατί, αλλά πήρα και έριξα στο πάτωμα ένα σταυρό με τον σταυρωμένο Χριστό που ήταν πάνω από το κρεβάτι μου. Μετά ξάπλωσα στο κρεβάτι και άρχισα να ακούω έναν ήχο, μετά από λίγο συγκέντρωσα το μυαλό μου να ακούει δύο ήχους ταυτόχρονα τότε κοίταξα κάτι και μετά προσπάθησα να κοιτάξω μια μεγαλύτερη επιφάνια, μετά ένιωσα κάτι που μ’ άγγιζε μετά ένιωσα δύο πράγματα να με αγγίζουν, όλα τα παραπάνω προσπάθησα να τα κάνω την ίδια στιγμή να ακούω, να βλέπω, να νιώθω τότε προσπάθησα να ακούσω μόνο ένα πράγμα, να δω ένα πράγμα, να νιώθω ένα πράγμα και στη συνέχεια μόνο να βλέπω ένα πράγμα, στη συνέχεια, έκλεισα τα μάτια μου και προσπάθησα να μην σκέφτομαι. Τότε μέτρησα από το 10 ως το 0 κάθε αριθμό ένιωθα ότι έπεφτα σε χαμηλότερο επίπεδο της συνείδησής μου. Έφτασα στο μηδέν και άρχισα να μην σκέφτομαι νόμιζα ότι δεν σκέφτομαι τότε σκέφτηκα ότι δεν σκέφτομαι. Όταν δεν σκεφτόμουν προς μεγάλη μου έκπληξή αισθάνθηκα δονήσεις προσπάθησα να μην σκέφτομαι και οι δονήσεις δυνάμωσαν όλο το κρεβάτι δονείτο άκουγα το κρεβάτι να δονείται ήμουν εκστατικός. Άφησα τις δονήσεις να συνεχίσουν νόμιζα ότι ήμουν κάτι ξεχωριστό όταν οι δονήσεις σταμάτησαν με τα μάτια μου κλειστά είδα φώτα κόκκινα και μωβ και μετά άκουσα μια φωνή να λέει:
-Χάρη όλα είναι μια χαρά.
Νόμιζα ότι ο Θεός μου μιλούσε.
Η φωνή είπε:
-Υπάρχει κάτι που θέλεις;
Σταμάτησα και σκέφτηκα.
-Θα ήθελα να γίνω ψηλότερος.
"Ο Θεός" γέλασε και είπε:
-Εντάξει θα γίνει ψηλότερος.
Ρώτησα:
-Τι θα γίνω; (ήμουν ηττημένος).
-Χα, χα, χα, θα γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου.
Ξέρετε τι έγινε; Δαιμονίστηκα.

Σ' έναν άνθρωπο υπάρχουν τρία επίπεδα:

1. Το σώμα, το συνειδητό, οι πέντε αισθήσεις: όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή.
2. Ο νους, το υποσυνείδητο, οι σκέψεις μας.
3. Η ψυχή, το ασυνείδητο, τα συναισθήματά μας, το πνεύμα μας.

Αυτό που έκανα είναι απόκλεισα τα δύο πρώτα και έφθασα στο πνεύμα μου από εκεί οι δαίμονες άρπαξαν εύκολα την ψυχή μου. Κάτι που είναι ανοιχτό μπορεί να διαπεραστεί εύκολα. Άνοιξα το σώμα και το νου μου και οι δαίμονες έσπευσαν μέσα. Αυτός ο διαλογισμός που έκανα είναι διαλογισμός ύπνωση. Ήμουν δαιμονισμένος. Μην ανησυχείτε στον χριστιανικό κόσμο μόνο το 10% των ανθρώπων είναι δαιμονισμένοι, 1 σε 10. Πώς ξέρεις αν είσαι δαιμονισμένος; Παρακαλώ διαβάστε τα εξής:


Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημας εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις, και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον΄ τα σώματα άγνισον΄ τους λογισμούς διόρθωσον΄ τας εννοίας κάθαρον΄ και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης΄ ότι ευλογητός ει, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο εν την επταπλάσιον καμίνον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρεις παίδας σώους διαφύλαξας, ο Ιατρός και Θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σού δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδο και πάσαν επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου εμέ… και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταίαν σου χείρα και τον βραχίονά σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκόπων επισκόπησον το πλάσμα σου εμέ…, και καταπεμψον εις εμέ… άγγελον κραταιόν, ειρηνικόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ος επιτιμήσει και απελάσει απ’ εμού… πάσαν βλάβην, πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθονερών ανθρώπων, και υπό σου ο σος ικέτης φρουρούμενος μετ’ ευχαριστίας ψάλλει σοι, Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοί άνθρωπος, και πάλιν ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ’ εμού ει ότι συ ει ο Θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός, εξουσιαστής, αρχών ειρήνης, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ναί, Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου, και ρύσαι τον δούλο σου εμέ… από πάσης βλάβης, από πάσης επηρείας και από πάσης βασκανίας και ανώτερον απ’ εμού… και ημάς παντός κακού διαφύλαξον, πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων και πάντων σου των αγίων.

Προστασία φοβερά και ακαταίσχυντε, μη παρίδης αγαθή τας ικεσίας ημών, πανύμνητε Θεοτόκε· στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν· σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν, και χορηγεί αυτοίς ουρανόθεν την νίκην· διότι έτεκες τον Θεόν, μόνη ευλογημένη.

Δια του αίματος του αρνίου, σας διατάζω όλα τα δαιμόνια να φύγετε από το κορμί μου, να μην ξαναέλθετε ποτέ, να πάτε στην άβυσσο.

Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών, σας διατάζω όλα τα δαιμόνια να φύγετε από το κορμί μου, να μην ξαναέλθετε ποτέ, να πάτε στην άβυσσο.

Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών.

Αμήν.

Αν μπορείτε να διαβάσετε τα παραπάνω δυνατά χωρίς κανένα εμπόδιο δεν είστε δαιμονισμένοι.
Αν δεν μπορείτε να τα διαβάσετε οι πιθανότητες είναι ότι είστε. Αν αισθάνεστε δονήσεις, πνιγμό, μια δύναμη σας εμποδίζει να τα διαβάσετε τότε τα νέα είναι κακά. Σε αυτή την περίπτωση σταματήστε να τρώτε γονατίστε στο πάτωμα και αγωνιστείτε να τα διαβάσετε. Διαβάστε τα και ξαναδιαβάστε τα. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να σας βοηθήσει να τα διαβάσετε και να σας απαλλάξει από όλους τους δαίμονες. Διαβάστε τα για ώρες και θα λυτρωθείτε. Όταν όλοι οι δαίμονες φύγουν διαβάζοντας τις προσευχές θα νιώθετε χαρά θα αισθάνεστε ελεύθεροι, ανακουφισμένοι σαν ένα βάρος να έφυγε.

Όταν ήμουν δαιμονισμένος, ο σατανάς μ’ έκανε να έχω αμαρτωλές συνήθειες, όλοι οι δαιμονισμένοι άνθρωποι έχουν αμαρτωλές συνήθειες. Είστε παντρεμένοι δεν σας αρέσει το σεξ με τη γυναίκα σας, αλλά όταν την απατάτε είστε εραστής πρωταθλητής. Όταν αμαρτάνουμε ο σατανάς αποκτά δικαιώματα σε εμάς, μας ελέγχει. Οι άνθρωποι που πυροβολούν, σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους είναι άνθρωποι που καθοδηγούνται από τον σατανά. Νομίζω ότι είναι δαιμονισμένοι. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σ' εκκλησία εκτός ότι είναι θέλημα του σατανά. Ο Θεός πάντα επιτρέπει στον σατανά να δράσει; Όχι, δεν του επιτρέπει. Αγία Γραφή, Ιώβ 1:12: «Είπε τότε ο Κύριος στο σατανά: «Ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του· μόνο πάνω στον ίδιο(Ιώβ) να μην απλώσεις χέρι». Κι ο σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού». Ο Ιώβ ήταν ο πιο ενάρετος άνθρωπος στη γη.

Τίθεται το ερώτημα: Πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτούς τους σκοτωμούς; Να απαγορευτεί η κατοχή όπλων. Υπήρχαν χώρες που είχαν το ίδιο πρόβλημα όπως οι ΗΠΑ έχουν σήμερα και απαγόρευσαν τα όπλα. Οι σκοτωμοί σταμάτησαν. Αυτές οι χώρες δεν έχουν αυτό το πρόβλημα τώρα. Αν δεν υπάρχουν όπλα δεν θα υπάρξουν σκοτωμοί. Όταν κάποιος αγοράζει ένα όπλο το γυαλίζει το οπλίζει με σφαίρες ίσως πυροβολεί τον εαυτό του στον καθρέφτη και θέλει να το χρησιμοποιήσει. Καθοδηγείται από τον σατανά και σκοτώνει ανθρώπους. Γιατί δεν υπάρχει απαγόρευση όπλων σε όλες τις ΗΠΑ; Η απάντηση είναι απλή: χρήματα. Η βιομηχανία όπλων πληρώνει εκατομμύρια δολάρια σε γερουσιαστές για να μην απαγορεύουν τα όπλα. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εκλογών η βιομηχανία πυροβόλων όπλων πλήρωσε 50.000.000 δολάρια ΗΠΑ ή περισσότερα για να χρηματοδοτήσει τις εκστρατείες των υποψηφίων γερουσιαστών. Ναι, τώρα κρίνω τους άλλους ανθρώπους το θέμα είναι ότι αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται, μαθητές, δάσκαλοι, προσκυνητές.

Υπάρχει το ερώτημα: γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτά να συμβούν; Είναι θέλημα του σατανά; Είναι ο σατανάς πιο ισχυρός από τον Θεό; Το επιχείρημα συνεχίζει εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από υποσιτισμό. Πού είναι ο Θεός; Γιατί Θεέ μου; Αυτά τα μαύρα παιδιά που πεθαίνουν γίνονται άγγελοι στον ουρανό. Η ζωή αυτών των παιδιών ακόμη και αν είχαν τροφή είναι δυστυχισμένη έτσι ο Θεός τους επιτρέπει να πεθάνουν και να ζήσουν ευτυχισμένοι στον ουρανό πάντοτε. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και με τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην εκκλησία πηγαίνουν στον παράδεισο. Τώρα, μας παρακολουθούν και γελούν. Είναι στον ουρανό στην αιωνιότητα. Αν είσαι νέος και πεθάνεις άδικα θα πας στον παράδεισο. Τι είναι μια ζωή 100 ετών σε σύγκριση με χιλιάδες, άπειρα χρόνια στο πλευρό του Χριστού; Τα παραπάνω δεν είναι τα λόγια μου, αλλά τα λόγια της Αγίας Γραφής, Λουκάς 16:19-31:
«Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου, γεμάτος πληγές, και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλειφαν τις πληγές. Κάποτε πέθανε ο φτωχός, και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε κι ο πλούσιος και τον έθαψαν. Στον Άδη που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του το Λάζαρο. Τότε φώναξε ο πλούσιος και είπε: “πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσου με και στείλε το Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δάχτυλού του και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σ’ αυτή τη φωτιά”.
Ο Αβραάμ όμως του απάντησε: “παιδί μου, θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως κι ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός χαίρεται εδώ, κι εσύ υποφέρεις. Κι εκτός απ’ όλα αυτά, υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από ’δω σ’ εσάς να μην μπορούν· ούτε οι από ’κει μπορούν να περάσουν σ’ εμάς”. Είπε πάλι ο πλούσιος: “τότε σε παρακαλώ, πατέρα, στείλε τον στο σπίτι του πατέρα μου, να προειδοποιήσει τους πέντε αδερφούς μου, ώστε να μην έρθουν κι εκείνοι σ’ αυτόν εδώ τον τόπο των βασάνων”. Ο Αβραάμ του λέει: “έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών· ας υπακούσουν σ’ αυτά”. “Όχι, πατέρα μου Αβραάμ”, του λέει εκείνος, “δεν αρκεί· αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σ’ αυτούς, θα μετανοήσουν”. Του λέει τότε ο Αβραάμ: “αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ακόμη κι αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πεισθούν”».

Η Αγία Γραφή δεν λέει ότι ο Λάζαρος ήταν σε μετάνοια, η Αγία Γραφή δεν λέει ο Λάζαρος είχε πίστη στο Χριστό και ο πλούσιος δεν είχε. Η Αγία Γραφή δεν λέει για καλές πράξεις στην ιστορία του Λαζάρου. Αυτό που λέει είναι ότι ο Λάζαρος υπέφερε και ο πλούσιος διασκέδαζε. Όταν πέθαναν τα δεδομένα ανατράπηκαν. Ο Λάζαρος ήταν στον ουρανό στην πλευρά του Αβραάμ και ο πλούσιος άνθρωπος βασανιζόταν στην κόλαση. Πόσα χρόνια ο Λάζαρος έζησε στη γη 80, 90, 100, για χιλιάδες χρόνια είναι στον παράδεισο. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι υπάρχει δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη του Θεού παντού και πάντοτε. Ο Θεός είναι ισχυρός, είναι η σοφία, γεννά τη σοφία και η θέλησή του πάντα επικρατεί.

Τίθεται το ερώτημα: γιατί Χάρη έκανες διαλογισμό και πειραματίστηκες με το σώμα σου, το μυαλό και την ψυχή; Μπορεί κανείς να σταματήσει να σκέφτεται; Δοκιμάστε το, μετά από λίγα δευτερόλεπτα μια σκέψη εμφανίζεται. Δεν θα ήταν ιδανικό να έχετε πλήρη έλεγχο του νου σας να σκέπτεστε τι θέλετε να σκεφτείτε; Να λες όρμα και το μυαλό σας να εργάζεται κάνοντας τα πράγματα που θέλετε να κάνετε και όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί ο νους σας να σταματά αναμένοντας την επόμενη εντολή σας σαν ένα υπάκουο σκυλί: Ψαλμός 46:11: «Ηρεμήστε», λέει, «και μάθετε ότι εγώ είμ’ ο Θεός·» Είμαι ονειροπόλος. Θυμάμαι όταν ήμουν 5 χρονών πήγα να κατουρήσω στο σκουπιδοτενεκέ και να ρίξω τα σκουπίδια στην τουαλέτα. Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν έγινα 15 χρονών. Είχα πολλές σεξουαλικές σκέψεις έχανα το μυαλό μου. Τα πράγματα χειροτέρεψαν πολύ στο πανεπιστήμιο δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, δεν μπορούσα να διαβάσω γι ' αυτό παραιτήθηκα από του να διαβάζω. Καταστράφηκα. Όλοι έχουμε σκέψεις όπως: εγώ πρέπει να κοιμηθώ με αυτή τη γυναίκα ή θέλω να εκδικηθώ αυτόν τον τύπο ή μετά τη δουλειά το μυαλό σας πηγαίνει μερικές φορές σε ό, τι συνέβη και σκέφτεστε τι θα έπρεπε να είχατε πει (μνησικακία).

Τότε ανακάλυψα ένα βιβλίο: διαλογισμός, που περιέγραφε τον τρόπο ελέγχου, εκπαίδευσης του νου και άρχισα εξάσκηση. Κάθεστε σε μια καρέκλα αισθάνεστε την άκρη της γλώσσας σας, μετά αισθάνεστε τις παλάμες σας, στη συνέχεια, τα δάχτυλα των ποδιών σας, την άκρη της μύτης. Το εξασκείτε για 20 λεπτά δύο φορές την ημέρα. Είναι συγκεντρωτικός διαλογισμός. Στην Αυστραλία έφτασα στη κένωση του νου ή πραγματοποίηση ή γι’ άλλους νιρβάνα. Έκανα διαλογισμό μετά ένιωθα ότι έπεφτα και μετά έφτασα στην ψυχή μου. Όταν σταματήσετε να σκέφτεστε για κάποιο χρονικό διάστημα δεν αισθάνεστε το σώμα σας αισθάνεστε να αιωρείστε, να επιπλέετε, αισθάνεστε αγάπη, αισθάνεστε το πνεύμα σας. Μην δοκιμάσετε το διαλογισμό για τους προαναφερθέντες λόγους. Αν θέλετε πραγματικά να διαλογιστείτε προσευχηθείτε και συγκεντρωθείτε στα λόγια της προσευχής.

Από τους δαίμονες απαλλάχτηκα εύκολα, αλλά για χρόνια (πάνω από δέκα) νόμιζα ότι ήμουν δαιμονισμένος και προσπαθούσα να ελευθερωθώ, ικέτευα τους ιερείς. Θυμάμαι δεν έτρωγα τίποτα για μέρες και προσευχόμουν για ώρες κάθε μέρα στη συνέχεια λάμβανα θεία κοινωνία και προσευχόμουν και πάλι. Τι φοβάται ο σατανάς περισσότερο από όλα τα πράγματα είναι το αίμα και το σώμα του Χριστού. Αποκάλυψις Ιωάννου 12:11: «Αυτόν όμως τον(σατανά) νίκησαν οι αδερφοί μας με το αίμα του Αρνίου(Ιησούς Χριστός) και με τη μαρτυρία, που έδωσαν για τον Ιησού, αδιαφορώντας για τη ζωή τους, φτάνοντας ως και στο θάνατο.» Όταν είστε δαιμονισμένοι δεν μπορείτε να λάβετε το αίμα και το σώμα του Χριστού χτυπάτε τον εαυτό σας και τους άλλους πηδάτε ψηλά και πέφτετε, ο σατανάς δεν σας αφήνει. Αυτό δεν το ήξερα.

Πρέπει να ομολογήσω ότι όταν ήμουν πραγματικά δαιμονισμένος δεν ήταν τα χειρότερα χρόνια της ζωής μου. Οι χειρότερες στιγμές της ζωής μου ήταν σε φθίνουσα σειρά: το πρώτο έτος μου στο στρατό (σε όλη τη στρατιωτική θητεία (26 μήνες) ήμουν απλός στρατιώτης), όταν συνελήφθηκα και με κλείδωσαν σε τρελοκομείο για δύο εβδομάδες, όταν έζησα σε σπήλαιο δύο φορές για λίγες ημέρες μέχρι που μ’ έδιωξαν , όταν ήμουν άστεγος στο Λονδίνο και καθολικές καλόγριες, είθε ο Θεός να τις ευλογεί, με πήραν και με φιλοξένησαν σ' ένα ξενώνα για άστεγους όπου έζησα μ’ άλλους άστεγους. Έμεινα εκεί για 2-3 μήνες. Τα παραπάνω είναι μερικές από τις κακουχίες μου.

Χρόνια πέρασαν και έγινα αποδοτικός μπορούσα τελικά να συγκεντρωθώ ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου ήμουν εξεταστής (εξεταστής εγγράφων) χωρίς να παίρνω ψυχωτικά φάρμακα. Πώς το έκανα; Προσευχήθηκα και ζήτησα από το Θεό να είμαι καλός στη δουλειά μου, αποτελεσματικός επίσης κάθε βράδυ έκανα, μετά την νυκτερινή προσευχή, μια προσευχή για κακούς λογισμούς που είναι στα αρχαία Ελληνικά από το Μέγα Ευχολόγιόν (Ορθόδοξο). Μια παρόμοια προσευχή παρουσιάζεται κατωτέρω. Κάνει θαύματα.

Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις, και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον΄ τα σώματα άγνισον΄ τους λογισμούς διόρθωσον΄ τας εννοίας κάθαρον΄ και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης΄ ότι ευλογητός ει, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Οι παραπάνω προσευχές θεραπεύουν το νου.

Αγάπη

Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μας αγαπά ειδικά τους δίκαιους.
Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε:
"Ο Χριστός είναι φίλος και το φωνάζει: 'Σας έχω φίλους, βρε δεν το καταλαβαίνεται; Είμαστε αδέλφια. Βρε εγώ δεν βαστάω την κόλαση στα χέρια, δεν σας φοβερίζω, σας αγαπάω!'
Αγαπήσατε τον Χριστόν και μηδέν προτιμήστε της Αγάπης Αυτού."
Ο Άγιος Πορφύριος λέει την ευχή: παρακαλώ πατείστε εδώ.
Να προσεύχεστε μ' αγάπη έτσι προσεύχεστε με το πνεύμα σας.

Χριστουγεννιάτικα ποιήματα

Χριστούγεννα
(Κωστής Παλαμάς)

Τι φως και χρώμα κι εμορφιά να σκόρπιζε τ’ αστέρι
οπού στην κούνια του Χριστού τους Μάγους έχει φέρει!
Ποιός άγγελος το διάλεξε για τέτοιο ταχυδρόμο!
Τ’ άλλα τ’ αστέρια θα ‘βλεπαν το φωτεινό του δρόμο
κι από τη ζήλεια θα’ τρεμαν…Αστέρι σε ποια χώρα
του απέραντου ουρανού να λαμπυρίζεις τώρα;
Η παντοδύναμη φθορά μην έσβησε το φως σου;
Ή μήπως είσαι αθάνατο και συ σαν το Χριστό σου;
Δεν κατεβαίν’ η λάμψη σου κι εδώ στα χώματά μας;
Για όλα τ’ άστρα, αλίμονο! δεν είναι η ματιά μας…
Και μόνον όταν τα λαμπρά Χριστούγεννα μας θα μπουν,
θαρρώ πως οι ακτίνες του μες την ψυχή μου λάμπουν.

Χριστούγεννα
(Λέων. Συμεωνίδης)

Το σήμαντρο της εκκλησιάς αχολογά με χάρη
καλώντας τους χριστιανούς για τον εσπερινό
και μια κοπέλα λιγερή με πρόσωπο φεγγάρι
σκουπίζ’ απ’ τα ματάκια της το δάκρυ το στερνό.
Παιδόπουλα με όργανα τις γειτονιές γυρίζουν
«Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη…»
χίλιες γλυκές ανάμνησες στη σκέψη φτερουγίζουν,
κι απ’ το ποτήρι της χαράς θε να μεθύσουν όλοι.
Κι η κόρη μπρος στην Παναγιά, παρακαλώντας λέει:
-Δέσποινα Συ, Καλή Κυρά, λυπήσου με, Παρθένα,
δως τη χαρά σε μια καρδιά που μέρα νύχτα κλαίει
και τον λεβέντη π’ αγαπώ, αχ φέρτονε σε μένα!
Η Οικουμένη προσκυνά, Χριστούλη μου, μ’ ελπίδα
την Φάτνη που γεννήθηκες, η φύση εορτάζει
οι ταπεινοί προσμένουνε μια σπλαχνική αχτίδα
και μόνο στην καρδούλα μου ριζώνει το μαράζι.
Κι ενώ σωριάζεται στη γη η κόρη πικραμένη
τα δάκρυα ποτίζουνε τα ροδομάγουλά της.
Μα, να! Η πόρτα διάπλατη, χωρίς να το προσμένει
και σε λιγάκι βρίσκεται ο νιος στην αγκαλιά της.

Δεύτε Ίδωμεν Πιστοί
(Γ. Βερίτης)

Ω, συ μεγάλε Αναμενόμενε
του δύστυχου πεσμένου ανθρώπου!
Για Σε ψαλμοί κι ωδές και σίβυλλες,
για σένα οι θρύλοι κάθε τόπου.
Για Σε ο Δαβίδ τη λύρα ανάκρουσε,
κι ο μεγαλόπνοος Ησαΐας,
που διασκελίζοντας τα σύνορα
της Ιουδαίας και της Ασίας,
στης γης τα πέρατα το κήρυξε,
πως θειο Παιδί για μας εδόθη,
π’ όλοι θα βρουν σ’ Αυτό την πλήρωση
οι πανανθρώπινοι μας πόθοι.
Τον ερχομό Σου, ώ! πώς τον πρόσμενε
του βράχου ο τραγικός Δεσμώτης,
όσο τα σπλάγχνα τ’ όρνιο εσπάραζε
της αδαπάνητης του νιότης!
Κι ήρθες! Δεν ήρθες μ’ αστροπέλεκα
και με βροντές και καταιγίδα.
Ήρθες σαν αύρα, σαν πνοή, σαν φως,
σαν ορθρινή δροσοσταλίδα.
Ήρθες! Μπροστά σου γονατίζουμε
-Μάγοι φτασμένοι από τα ξένα,
και ταπεινά σε χαιρετίζουμε
τον λατρευτό μας και τον Ένα.


Χριστουγεννιάτικη προσευχή

Κύριε Ιησού Χριστέ με τη γέννηση σου Εσύ έγινες δώρο του Θεού σε μας κάνε μας να ανταποδώσουμε αυτό το δώρο. Αμήν.


Χριστουγεννιάτικος Βυζαντινός ύμνος

Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι·
οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε·
σκιρτήσατε τὰ ὄρη,
Χριστοῦ γεννηθέντος·
Παρθένος καθέζεται, τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη,
βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα.
Ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουσι.
Μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν.
Ἄγγελοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν· Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.


Χριστουγεννιάτικη Βυζαντινή μουσική

Παρακαλώ, πατήστε εδώ.

Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.